Scholl Online Store ร้านรองเท้าเพื่อสุขภาพ สั่งเองได้สะดวก

โทร 096-0854488  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  09.30-17.00 น.   Next Day Delivery 

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง อินบ็อกซ์ www.facebook.com/SchollShoesThailand.com

  • บริการส่งถึงที่ โดย Alpha FAST กทม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
  • ตจว.บริการส่งปณ. EMS ทั่วไทย

ค่าบริการจัดส่ง

เขตกรุงเทพฯ -  ปริมณฑล   ค่าบริการ  70  บาท 

เขตต่างจังหวัด                     ค่าบริการ  90  บาท 

กรณีเปลี่ยนสินค้า

ค่าบริการ  100  บาท